Friday, July 20, 2007

Side Effect

Elmo's World

Mama selalu madahakan, kediaku ani lakat lagi suka kan meliat rancangan katun. 

Mama : Tua-tua pun lakat meliat katun?
Aku : Best bah katun.
Mama : Cerita kanak-kanak jua tu. Kau sudah tua. Adang tah...
Aku : Inda jua hal tu... Urang tetua jua membuat rancangan ani.
Mama : .........

Banyak urang tetua karang ani inda tau rancangan ani best. Bukan untuk kanak-kanak nganya. Urang tetua pun siok meliat ni. Rancangan Elmo's world ani main tiap pagi pukul 8.30 dalam ASTRO cenel 63. 

Apa jadi nah... kalau setiap pagi rancangan Elmo's world ani dipasang? Jeng-jeng-jeng.....


Elmo ditakulnya eh....

Ani tah ya "side effect" kalau meliat rancangan ani. Teranah tia anakku ah.... kan bagus!!

2 comments:

silabi said...

bah geng, bulih ku add blog mu ani kah?

HERMZZ said...

OK tu boy..! Kediaku pun suka kan "add" blog mu atu jua