Monday, July 16, 2007

Ketaguran

Selalu urang tetua madahakan, kalau inda menuruti cakap dorang, apa-apa jadi yang inda baik lapas atu kana ucapkan "ketaguran". Camanakan konsep "ketaguran" ani? Bila time nya ketaguran ani mulakan? Lapas tekana atau sebalum? Apa sebanarnya artinya kan?

Kalau ku pikir panjang-panjang lagi, selahau jua karang utak ku ani. Tapi kalau ku tanyakan dangan urang lain, kana ucapkan bibiran tia pulang.

No comments: