Monday, July 16, 2007

Handset $G

Selalu kalau keritaku paking siring kadai-kadai, ada saja keratas notis, iklan, kad-kad urang bedagang dikapit arah "wiper" kerita. Tapi selalunya, saman kerita kana taruh sana pasal kediaku selalu inda mengampaikan kupon paking di atas "dashboard" kerita.

Jangan inda tau, di Kuching ani kalau hari keraja, kan memaking kerita disiringan kadai, mesti be"kupon". Kalau inda, kana saman tia... macam kediaku selalu. Banyak tu kuleksen saman bandaraya Kuching arah ku. Warna-warni... jadi hiasan dalam laci keritaku.

Tapi baru-baru ani, ada urang mengapitkan iklan kadai amas ani arah kerita ku. Mula-mula atu, malas ku ingau kan membaca. Nampak biasa nganya kalau dibaca muka dapan iklan ani. Biasala ni urang kan bedagang pajak-gadai. Mana-mana urang sasak inda be-usin, pajakan saja tia amas atu ke kadai ani. Belurih jua usin tu.


Kan ku buang sudah iklan kadai amas ani tadi. Sekali ku liat dibelakangnya ada lagi kana tulis "Handset Boleh Menukar Wang". Banar ni kan???

Kalau dibaca camatu nganya, seulah-ulah handset pun dapat menukar usin (macam money changer di Boulevard, Miri). Sanang tu eh, bagi usin Brunei arah handset ani, dapat ditukarnya usin atu jadi usin Malaysia. Telipon kediaku masih balum ada "feature" ani lagi...!!! Feature apakan ni? WAP? 3G, 4G... ? $G mengkali??

Kalau banar tah ada telipun macam ani, sanang tu banar. Inda lagi ngaleh kan beunjar "money changer". Telepun saja, tarus dapat menukar usin. Jangan-jangan buleh menyunsung usin jua kali?

Aku rasa, urang membuat iklan ani main antam saja kali menulis ani. Apa inda kah dipikirnya..??

No comments: