Monday, July 21, 2008

Kalau Inda Muat...

Ada banyak macam petua yang buleh digunakan kalau inda muat mambawa barang dalam kerita. Kalau bunet kerita inda muat atau inda cukup basar pakai manaruh barang yang kan dibawa, ada cara lain untuk mambawa. Antara lainnya, mambawa muatan atau barang di atas kerita. Tapi cara ani, selalunya urang ikat atas atap kerita. Kan mambawa cara ani, ketani perlu memasang sajenis alat untuk mambawa barang atu.

Ada jua cara lain yang labih sanang tanpa memasang alat atu. Salah satunya, latakkan saja atas bonet kerita :-


Banyak urang inda tapikir cara ani.


Latakkan saja atas bonet kalau inda muat.

Cara ani yang paling berkesan. Inda payah pasang alat, inda ada kos dan sanang mau buat. Cuma, pastikan mambawa kerita dalam kelajuan inda labih dari 40km/j. Labih dari atu, ngaleh tia lagi kan mamutik di jeraya.

No comments: